O projekte

Dušan Valent, 2022-09-10 15:56:00

Príbeh, v ktorom sa tajomstvá hlbokého kozmu prelínajú so záhadami prastarých mýtov.

Motu: Skaza červenej oázy (predtým: Pán noci, dcéra slnka) je fantastický príbeh, ktorý čerpá inšpiráciu nielen zo žánrov fantasy a sci-fi, ale taktiež z najnovších výskumov ďalekých exoplanét a z prastarých indoeurópskych a semitských mýtov. A tu a tam dokonca i z paleontológie a archeológie. 

 

Autorom projektu je šéfredaktor magazínu Ľudia, mýty & dejiny, ktorý projekt zastrešuje – vedecký publicista a lektor Dušan Valent. Texty sú svedectvom, že roky písania a rozprávania o vesmíre a pradávnej minulosti sa nezaobídu bez následkov. Skôr či neskôr sa pomiešajú do takej miery, až vyvolajú výbušnú, kvázi literárnu reakciu. 

 

Zainteresovaní čitatelia a poslucháči, ktorí sa rozhodnú chod projektu podporiť, získajú viaceré výhody. Viac informácií nájdete na Patreone projektu.

 

Kontakt: dus.valent@gmail.com

 

Poďakovanie autora

Tu zverejnený text nepochybne zďaleka nie je dokonalý. Ak je však aspoň znesiteľný, čo dúfam, veľkú zásluhu na tom má ochota a obetavosť testovacích čitateľov. Len vďaka ich pozornému oku a nezištnej pomoci sa v jednotlivých kapitolách podarilo vychytať mnohé väčšie či menšie muchy (takže sa konečne črtajú kontúry toho, nad čím tieto muchy tak koncentrovane poletovali...). 

 

Vďaka patrí v prvom rade manželke Julke, ktorá jednotlivé kapitoly čítala a pripomienkovala opakovanie, naprieč tŕnistou cestou od prvého draftu napokon nepoužitého prológu. 

 

Nadia mi poskytla množstvo cenných postrehov a pomohla po desaťročnej prestávke vrátiť myseľ do režimu písania beletrie. Bicyklovať človek nezabudne, písať príbehy však evidentne áno. Baja, Jojo, Karin, Martin, Milada, Mária a Viki mi pomohli ako konštruktívnymi radami, tak povzbudením v kritických chvíľach, keď som zvažoval, že rozpracovaný text zanechám. Za dodatočnú spätnú väzbu na úplne prvý draft, ktorý napokon takmer vôbec nepripomína súčasnú podobu textu, tiež ďakujem Paule, Janovi a Pavlovi.

 

Za podporu na Patreone ďakujem Janke Chupáčovej a Štefanovi Olšavovi.

 

DV


Odporúčané články:

Komentáre: