Hodnosti a tituly

Dušan Valent, 2022-09-19 10:38:00

Hodnosti a tituly používané na Penekmonione.

Hodnosti 

Sú nededičné a typicky odrážajú bojovú silu nositeľa. Dosiahnutú hodnosť prezentuje farba uniformy (radoví bojovníci), zhodná s významom jej označenia, resp. počet koncentrických kruhov na výložkách (veľmoži).

 

 • Radoví bojovníci – od najnižšej hodnosti:
 • kuetos (“biely”)
 • keyos (“sivý")
 • gelhos (“žltý”)
 • berhos (“hnedý”)
 •  
 • Veľmoži – od najnižšej hodnosti:
 • wikpótis (“pán klanu”)
 • welpótis (“pán videnia”; viď nižšie)
 • lendpótis (“pán krajiny”)
 • teupótis (“pán ľudu”)
 • basilyos (“náčelník, kráľ”, v praxi miestokráľ)
 • oregyos (“panovník”)

 

Tituly (výber)

Sú nededičné a odrážajú funkciu nositeľa.

 

noxpótis alebo pán noci –  jediný veľmožský titul používaný obyvateľmi Nočnej strany

 • dempótis (“pán domu”) – správca a ochranca veľmožského sídla
 • seberos (“samostatný [bojovník]”) – prislúcha veľmožom bez povinnosti spravovať územie
 • mega- (“veľ-”) – prislúcha veľmožom nadradeným iným držiteľom rovnakej hodnosti (napr. megabasilyos)
 • kerpótis (“pán vojska”) – prislúcha hlavnému veliteľovi bojovníkov
 • potia Berdyomos (“pani Berdyoma”)  – pani majáka
 • potis bergos – pán veže
 • welpótis („pán videnia“) – tradične nebojovnícka hodnosť, v praxi titul označujúci pánov múdrosti a poznania

Odporúčané články:

Komentáre: