Hodnosti a tituly

Dušan Valent, 2022-09-19 10:38:00

Hodnosti a tituly používané na Penekmonione.

Hodnosti 

Sú nededičné a typicky odrážajú bojovú silu nositeľa. Dosiahnutú hodnosť prezentuje farba uniformy (radoví bojovníci), zhodná s významom jej označenia, resp. počet koncentrických kruhov na výložkách (veľmoži).

 

 • Radoví bojovníci – od najnižšej hodnosti:
 • kuetos (“biely”)
 • keyos (“sivý")
 • gelhos (“žltý”)
 • berhos (“hnedý”)
 •  
 • Veľmoži – od najnižšej hodnosti:
 • wikpótis (“pán klanu”)
 • welpótis (“pán videnia”; viď nižšie)
 • lendpótis (“pán krajiny”)
 • teupótis (“pán ľudu”)
 • basilyos (“náčelník, kráľ”, v praxi miestokráľ)

 

Tituly (výber)

Sú nededičné a odrážajú funkciu nositeľa.

 

 • kerpótis (“pán vojska”) – prislúcha hlavnému veliteľovi bojovníkov, ekvivalent vojvodu (Rešep)
 • oregios (“panovník”) - prislúcha vládcovi Penekmonionu, ekvivalent kráľa

noxpótis/pán noci –  jediný veľmožský titul používaný Noktidémami, ktorí obývajú nočnú stranu Penekmonionu 

 • dempótis (“pán domu”) – správca a ochranca veľmožského sídla (napr. Ulkvo)
 • seberos (“samostatný [bojovník]”) – prislúcha veľmožom bez povinnosti spravovať územie
 • mega- (“veľ-”) – prislúcha veľmožom nadradeným iným držiteľom rovnakej hodnosti (napr. megabasilyos Kerguryon)
 • potia Berdyomos (“pani Berdyoma”)  – pani majáka (Malak)
 • potis bergos – pán veže (napr. Hayan)
 • welpótis („pán videnia“) – tradične nebojovnícka hodnosť, v praxi titul označujúci pánov múdrosti a poznania (napr. Menyana)

Komentáre: